Pierwsze trzy lata życia dziecka to okres najintensywniejszego rozwoju mózgu, czyli powstawania niesłychanie dużej liczby połączeń nerwowych (synaps) między komórkami. W tym okresie tempo uczenia się i przyswajania nowych informacji jest największe.

Pierwszy rok życia ma znaczący wpływ na rozwój mózgu małego dziecka: „(…) w pierwszym roku życia mózg powiększa się niemal trzykrotnie i osiąga rozmiary trzech czwartych mózgu dorosłego człowieka”. O tym, jak ważny jest to czas mówi następujący cytat: „Pierwszy rok życia jest czasem bardzo intensywnych zmian rozwojowych. W ciągu tego okresu, w miarę dojrzewania układu nerwowego, w organizmie dziecka zachodzi wiele przemian, które będą miały ogromny wpływ na dalsze jego życie oraz funkcjonowanie w środowisku. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia w pełni zależny od otoczenia noworodek, nie umiejący przeciwstawić się sile grawitacji, staje się istotą zdolną do samodzielnego poruszania się, porozumiewania, wyrażania własnych potrzeb i wykonującą świadomie wiele dowolnych czynności. Każde dziecko w osiemdziesięciu procentach rozwija się według własnego, w znacznym stopniu uwarunkowanego genetycznie programu. Pozostały procent to stymulacja najbliższego otoczenia.  Dzięki badaniom mózgu wiemy, jak wygląda proces uczenia się. Wiemy, że baza doświadczeń zdobytych na wczesnym etapie życia dziecka ma ogromny wpływ na zdolności uczenia się w późniejszym wieku! Wniosek jest prosty: im więcej doświadczeń zbierze Twój niemowlak, tym więcej połączeń nerwowych stworzy jego mózg, które zaowocują w przyszłości np. łatwością  w opanowaniu czytania, pisania, liczenia, umiejętnościami społecznymi itd. Warto wykorzystać ten czas jak najlepiej i  stworzyć silne podwaliny pod jego późniejszy rozwój.

Opracowanie: mgr Anna Skiba, logopeda, neurologopeda.

Bibliografia:  

  1. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia.
  2. Kuliński, Fizjoterapia w pediatrii.
  3. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *