Zajmuję się diagnozą i terapią:

Oferuję również profilaktyczne badania kontrolne:

 • badanie noworodka (ocena oddychania, ocena odruchów ustno-twarzowych, ocena funkcji
  pokarmowych mających wpływ na rozwój mowy dziecka, ocena budowy narządów mowy:
  wędzidełka podjęzykowego, wędzidełek wargowych, podniebienia twardego, podniebienia
  miękkiego),
 • badanie niemowlęcia (ocena oddychania, ocena odruchów ustno-twarzowych, ocena funkcji
  pokarmowych mających wpływ na rozwój mowy dziecka, ocena budowy oraz sprawności
  narządów mowy, ocena wokalizacji, ocena reakcji na dźwięki, ocena umiejętności
  nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego i słownego, ocena reakcji na mimikę i
  gesty dorosłego, ocena małej motoryki: sprawdzenie koordynacji schematu ręce – usta oraz
  ręka – oko),
 • badanie mowy „roczniaka” – ocena oddychania, ocena funkcji pokarmowych, ocena budowy
  i sprawności narządów mowy, badanie kontrolne rozumienia mowy (rozumienie nazw osób,
  czynności, zabawek), wypowiadania sylab i słów, umiejętności powtarzania i naśladowania
  dźwięków mowy, odgłosów zwierząt, pojazdów, ocena umiejętności nawiązywania kontaktu:
  wzrokowego i słownego, ocena umiejętności porozumiewania się za pomocą mimiki i gestów.
 • badanie mowy dwulatka – ocena oddychania, ocena funkcji pokarmowych: ocena
  połykania, gryzienia, żucia, ocena budowy i sprawności narządów mowy, badanie kontrolne
  rozumienia mowy, umiejętności naśladowania i powtarzania różnorodnych dźwięków,
  zasobu używanych słów oraz łączenia ich w pierwsze zdania (np. „mama oć” w znaczeniu
  „mama chodź”).
 • badanie mowy dziecka w wieku przedszkolnym – ocena oddychania, ocena funkcji
  pokarmowych: ocena połykania, gryzienia, żucia, ocena budowy i sprawności narządów
  mowy, ocena słuchowej pamięci słownej, badanie słuchu fonemowego, ocena rozumienia
  mowy, ocena umiejętności naśladowania, powtarzania, różnicowania dźwięków mowy,
  ocena zasobu wypowiadanych słów oraz umiejętności tworzenia zdań, ocena umiejętności
  opowiadania, ocena poprawności realizacji głosek, ocena wyrazistości i zrozumiałości mowy,
  ocena lateralizacji.
 • badanie mowy dziecka w wieku szkolnym– ocena oddychania, budowy i sprawności
  narządów mowy, ocena słuchowej pamięci słownej, badanie słuchu fonemowego, ocena
  umiejętności naśladowania, powtarzania, różnicowania dźwięków mowy, ocena zasobu
  wypowiadanych słów oraz umiejętności tworzenia zdań, ocena umiejętności opowiadania
  ocena poprawności realizacji głosek, ocena umiejętności pisania i czytania, ocena
  wyrazistości i zrozumiałości mowy, ocena lateralizacji.