Terapia wad wymowy (dyslalii) obejmuje:

Logopedia dla dzieci - logo

  • seplenienie (sygmatyzm) polegający na zniekształconej wymowie trzech szeregów głosek (szumiący: sz, ż, cz, dż, syczący: s, z, c, dz, ciszący: ś, ź, ć, dź) lub ich zamianie,
  • reranie (rotacyzm) polegający na zniekształconej wymowie głoski [r] lub jej zamianie na inną głoskę np. [l, j],
  • kappacyzm polegający na zniekształconej wymowie głosek [k, ki] lub ich zamianie na inne dźwięki np. [t, ti],
  • gammacyzm polegający na zniekształconej wymowie głosek [g,gi] lub ich zamianie na inne dźwięki np. [d, di],
  • lambdacyzm polegający na zniekształconej wymowie głoski [l] lub jej zamianie na inny dźwięk np. [j],
  • betacyzm polegający na zniekształconej wymowie głoski [b] lub jej zamianie na inny dźwięk np. [w];
  • nosowanie (rynolalia) – otwarte, zamknięte, mieszane. Nosowanie otwarte polega na wymawianiu głosek ustnych z nosowym zabarwieniem, nosowanie zamknięte polega na zniekształconym brzmieniu głosek nosowych na skutek braku właściwego rezonansu nosowego, nosowanie mieszane jest połączeniem obu wcześniejszych typów;
  • mowa bezdźwięczna – polega na zamianie głosek dźwięcznych na bezdźwięczne np. [b] na [p], [d] na [t], [g] na [t].