Oferta indywidualna

Usługa

Czas

Koszt

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna

60 - 90 minut

150 zł

Wystawienie opinii logopedyczna/neurologopedyczna

-

80 zł

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

60 - 90 minut

150 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

45 - 60 minut

80 - 100 zł

 

Oferta dla placówek edukacyjnych

Usługa

Czas

Koszt

Przesiewowe badania mowy

15 - 30 minut

60 zł

Zajęcia grupowe z elementami gordonek

30 minut

60 zł