Oferta indywidualna

Usługa

Czas

Koszt

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna

45 - 60 minut

100 zł

Wystawienie opinii logopedyczna/neurologopedyczna

-

80 zł

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

60 - 90 minut

150 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

45 - 60 minut

45 minut - 80 zł


60 minut - 100 zł

 

Oferta dla placówek edukacyjnych

Usługa

Czas

Koszt

Przesiewowe badania mowy

30 - 45 minut

60 zł

Zajęcia grupowe

30 minut

60 zł

Zajęcia indywidualne

30 - 45 minut

80 zł