Usługi dla placówek przedszkolnych

  • Przesiewowe badania mowy dzieci w żłobkach i przedszkolach,
  • Zajęcia grupowe w przedszkolach z elementami gordonek.