Usługi dla placówek przedszkolnych

  • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Zajęcia grupowe w przedszkolach (logorytmika),
  • Indywidualna terapia logopedyczna prowadzona w przedszkolach.