Ćwiczenia logopedyczne z Michałkiem (rozwijanie umiejętności naśladowania, koncentracji uwagi wzrokowej i słuchowej, słuchowej pamięci słownej i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej)

Ćwiczenia logopedyczne, które angażują całe ciało podczas mówienia stanowią podstawę terapii logopedycznej. W trakcie zajęć, w myśl podejścia holistycznego,  skupiamy się na wszystkich sferach rozwoju dziecka: sferze poznawczej, ruchowej, językowej oraz emocjonalno-społecznej. W czasie terapii najwięcej czasu spędzamy na dywanie, który daje dziecku dużo przestrzeni do wyrażania siebie. Zajęcia stolikowe stanowią tylko niewielki element terapii logopedycznej.

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – Juliusz Słowacki

Naprzemienność to jedna z najważniejszych cech komunikacji międzyludzkiej. Rozwijamy równolegle umiejętności mówienia i słuchania. Czytamy wspólnie, bawimy się słowem i próbujemy „połamać sobie język”.

 

Różnicowanie głosek [ż] i [z]

Gimnastyka języka

Utrwalanie głosek szumiących w grze logopedycznej „Psotne słówka”

Wywiad z Marysią część pierwsza

Utrwalanie „drrr”