Dialog z niemowlakiem

„Chcąc zgłębić tajemnicę kontaktu z niemowlęciem, musimy pamiętać, że dziecko cały czas słucha i na pewnym poziomie rozumie wszystko, o czym mówimy. Niemal w każdym poradniku dla rodziców powtarza się do znudzenia: „Mówcie do waszych niemowląt”. To jednak za mało. Ja radzę rodzicom: „Rozmawiajcie z niemowlętami”. Małe dziecko nie umie jeszcze mówić, więc nie wypowiada słów. Nie znaczy to jednak, że wcale nie odpowiada! Jego językiem są nieartykułowane dźwięki, płacz oraz gesty i ruchy. A zatem potrzebny jest dialog, czyli dwukierunkowa rozmowa”. Ten krótki fragment książki „Język niemowląt” Tracy Hogg i Melindy Blau obrazuje kąpiel słowną 🙂 Termin często używany przez logopedów, lecz nie zawsze właściwie rozumiany.

 

Od urodzenia prowadź dialog z dzieckiem. Obserwuj maluszka, wsłuchuj się uważnie w jego dźwięki i zawsze na nie odpowiadaj. Instrukcję, jak prowadzić dialog wokaliczny z niemowlęciem można znaleźć w poradniku dr Marzeny Machoś „Od zabawy do mówienia”:

„Wybierz optymalną odległość (ok. 25–30 cm) dzielącą obie twarze.
Utrzymuj twarze naprzeciwko siebie przez ok. 60 sekund. Prowadź dialog z maluszkiem. Wykorzystuj mimikę i dźwięki. Bacznie obserwuj dziecko.
Zrób przerwę, by umożliwić dziecku wydawanie dźwięków. Jeśli maluch nie odpowiada, przeprowadź kolejną sesję dialogu dźwiękowo‑mimicznego”.

Przykładowe rozmowy z maluchami:

Niemowlęta wychowujące się w ubogim językowo środowisku zdecydowanie wolniej uczą się mowy.

Widać to w oparciu o obserwacje rocznych dzieci, których umiejętności językowe czasem znacznie się od siebie różnią. Jedne dzieci rozumieją więcej słów, zwrotów oraz prostych poleceń, inne zdecydowanie mniej. Jedne dzieci częściej naśladują i powtarzają sylaby, inne rzadziej. Jedne dzieci chętniej i częściej podejmują próby nazywania osób, rzeczy i sytuacji, z kolei inne takich samych prób podejmują znacznie mniej albo wcale. Jedne dzieci potrafią wypowiedzieć tylko jedno słowo w odniesieniu do konkretnej osoby lub rzeczy, inne nawet kilka słów. Czasem różnice indywidualne bywają znaczne.

 

Ważne!

Dorobek językowy rocznego malucha uzależniony jest przede wszystkim od ilości i jakości bodźców językowych.

 

Ważne!

Na rozwój mowy dziecka mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. Jednakże to środowisko ma decydujący wpływ na kształtowanie się języka. Pełny rozwój językowy dziecka możliwy jest dzięki kontaktom słownym z otoczeniem oraz interakcjom emocjonalno-społecznym.

Opracowanie: mgr Anna Skiba, logopeda, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej opieki logopedycznej.

Bibliografia:

  1. Tracy Hogg, Melinda Blau, „Język niemowląt”,Warszawa 2016. 
  2. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia”, Kraków 2015. 
  3. Marzena Machoś, „Od zabawy do mówienia”. Poradnik dla rodziców i logopedów, Kraków 2012.

2 thoughts on “Dialog z niemowlakiem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *