Oferuję diagnozę i terapię logopedyczną/ neurologopedyczną:

  • noworodków i niemowląt,
  • dzieci z wadami wymowy (dyslalią),
  • dzieci z ORM (opóźnionym rozwojem mowy),
  • dzieci z niepłynnością mówienia (rozwojowa niepłynność mówienia, jąkanie wczesnodziecięce, jąkanie chroniczne),
  • dzieci z alalią,
  • dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji,
  • dzieci z afazją,
  • dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, MPD.