Współpracuję z wrocławskimi żłobkami i przedszkolami, prowadząc przesiewowe badania rozwoju mowy dzieci.