Na co dzień zajmuję się profilaktyką logopedyczną (działaniami mającymi na celu zapobieganie problemom w rozwoju mowy) oraz stymulacją rozwoju mowy i języka (mającym na celu stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju funkcji językowych). W ramach wczesnej opieki logopedycznej, prowadzę zajęcia dla rodziców noworodków i niemowląt.