Oferta dla placówek edukacyjnych

Usługa Czas Koszt
Przesiewowe badania mowy 30 – 45 minut 60 zł
Zajęcia grupowe 30 minut 60 zł
Zajęcia indywidualne 30 – 45 minut 60 zł